Åpen dag med stor innsats fra mange!

Lørdag 18. april var det ”Åpen dag” i NSR. Som betegnelsen tilsier var evenementet åpen for alle, både unge og voksne, og Tur- og Mosjonsgruppen var også på plass for å ta imot interessenter.  For å rekruttere unge roere har routvalget planlagt og gjennomført et kampanjeopplegg – “jegvilro 2015”, med mange elementer. Det har vært gjennomført et arbeid inn mot distriktets ungdomsskoler for å rekrutterer flere yngre juniorer. Anstrengelsene må så langt anses som en suksess, idet oppmøtet og signalene vi fikk under den åpne dagen viser at det er mulig å rekruttere 14 -15 nye JB og JC.

Det er mange som har del dette: Først og fremst trener Maarten van Keulen som hadde ideen og har vært pådriver. Erik Juel som på Routvalgets vegne har tatt kontakten med skolene og sørget for å produsere plakater og flyere. Lars B. Myhrer som laget en flott rekrutteringsfilm (du finner den under menyvalget Om NSR/album video). Basert på dette opplegget overtok gruppen med U23-roere stafetten og reiste rundt på skolene med romaskiner, arrangerte stafett og viste film, svarte på spørsmål og fortalte. (Og glade gymlærere har sendt mail i ettertid og både takket og rost “flinke representanter for klubben”, og ønsket velkommen tilbake neste år).

På den åpne dagen  var gruppen av JA og JB-roere på plass på klubben og tok imot nye potensielle roere, viste dem rundt og tok dem med ut i båter. Klubbsjef Hilde Vagle bidro som alltid med servering. Når værgudene også viste seg fra sin aller mest vennlige side, var det derfor en ganske stolt rosjef som i går bokstavelig talt kunne sole seg i glansen av andres arbeid. En ting bør likevel fremheves særskilt: U-23’erne Anna Sture og Sara Hegge har vært meget aktive i rekrutteringen på ungdomsskolene. Resultatet av dette var at halvparten (7) at de potensielle nye roerne var jenter. I en klubb hvor mannsdominansen ennå ”sitter i veggene” er det verd å merke seg.

åpen dag 2015 3 åpen dag 2015 2 åpen dag 2015 1

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *