Når nettene blir lange og kulda setter inn..

så  sier vesle musemor til ungeflokken sin:Hvis ingen ror i mørket, eller uten følgebåt,
skal alle sammen snart få ro på Årungen igjen!  Heisan og Hoppsan og fallerallera! I Frognerkilen der skal alle sammen være gla! Heisan og Hoppsan og fallerallera! I Frognerkilen der skal alle sammen være gla’..

Musemor – aka rosjefen – traller og synger følgende:

I NSR sine regler om vinterroing er følgende bestemt (er det NOEN som er tvil om at rosjefen er jurist)?:

7.1.      Bestemmelsene om vinterroing gjelder i perioden 15.10 til 15.4, eller for øvrig når vanntemperatur er under 10 o jf. pkt. 4.2.

7.2..   For roere under Rosjefens ansvarsområde gjelder følgende for roing i utriggede båter:

7.2.1.  JD, JC og 1. års JB tillates ikke å ro i perioden 15.10 til 15.4 med mindre styret har truffet vedtak etter pkt. 3.5 (forlenget sommervilkårene).

7.2.2. Senior og masters, JA og 2. års JB kan ro når de ledsages av følgebåt, lufttemperaturen ikke er lavere enn -4o og vindstyrken ikke overstiger 5 m/sek.

4.1.         Begrenset daglig roområde: Det begrensede daglige roområde er Langvik og Frognerkilen, avgrenset av en linje fra Bygdøynes til Hjortnes. Hvis ikke styret har fattet annen beslutning, gjelder dette område som daglig roområde i perioden 15. oktober til 15. april, eller for øvrig når vanntemperaturen er under 100C. Se vedlagt og oppslått kart.

 Siden det fremdeles er forholdsvis høy luft og vanntemperatur, og det er varslet å vare ut oktober, gjøres det for denne perioden følgende lettelser i reglene pkt. 7.2.2:

Det stilles ikke krav om følgebåt for båtklassene 2x, 4-,4x og 8+. (Kravene gjelder altså uendret for 1x og 2-).  Det er selvsagt ikke gjort noen endringer i reglene om lys/mørke.

MUSEMOR Rosjefen

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *