Så var årsmøtet til ende

og gamle koster takket av og nye ønsket velkommen!

NSR holdt årsmøte torsdag 17. mars. Hva som skal behandles på årsmøtet følger av klubbens vedtekter, og gjennomføringen er derfor uten de store overraskelser. Den utvilsomt viktigste begivenheten på årsmøtet 2016 var at klubben med velfortjent applaus, anerkjennende ord og blomster takket av Hans-Jørgen Arvesen som leder av klubben gjennom tre år (og nestleder før det). Fra i dag av er Hans-Jørgen «bare» president i Norges Roforbund, mens årsmøtet med applaus overlot kapteinsjobben i NSR til tidligere nestleder Gunnar Cliffords sikre navigasjon, og med Markus Daa Quale Holmemo som nestleder. Men NSR er ikke bare trening og konkurranse, det skal også være fest og moro. Hilde Vagle ønsket ikke gjenvalg som klubbsjef, og ble behørig takket for sin innsats, samtidig som årsmøtet la det fremtidige ansvaret for klubbens mer selskapelige virksomhet i hendene på Line Hegge.

Heller ikke Jens Kolberg ønsket gjenvalg i posisjonen som eiendomsforvalter, og her hadde ikke valgkomiteen klart å finne noen villig erstatter. Noen slik meldte seg heller ikke på årsmøtet, som derfor ga styret fullmakt til å fylle denne posisjonen.

Ellers ble regnskap og budsjett gjennomgått og vedtatt uten bemerkninger. Årsberetningene og målsettingene fra styret og klubbens ulike utvalg ble gjennomgått og presentert, med noen oppklarende spørsmål fra noen av de ca 25 årsmøtedeltagerne.

Mye av materialet som behandles på årsmøtet er inntatt i Årboken, og årbokredaktøren, Njål Stensland, med reaksjon, så vel som skrivende og fotograferende bidragsytere, høstet mye, men velfortjent ros for produktet. Anna Sture (kanskje med følge av Sara Juel) har derfor noe å strekke seg etter når de overtar Årbokredaksjonen, men årsmøtet var i liten tvil om at det oppgaven var i trygge hender.

Selv om de ikke er vedtektsbestemt, ble årsmøtet også i år gjennomført under sikker og effektiv ledelse av Dag Sverdrup-Thygeson. Og når det hele var over nødt vi klubbsjef Hilde Valges vellagede kake og kaffe. Og i den gode stemningen hadde ingen hjerte til å bringe henne ut av villfarelsen når hun beskrev sin noe rolle som nytt medlem av valgkomiteen som et «småverv»!

Velfortjente blomster og hyllest til Jens, Hilde, Hans Jørgen.

årsmøte 3 årsmøte 2

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *