Dugnad! For en innsats!

Tirsdag 19. april 2016 ble en merkedag i NSR, hvor nytt kom til og gammelt forsvant.

Under den årlige dugnaden på klubbhuset i Huk Aveny forente junior-senior- og mastersroere sine krefter og fjernet årer, utstyr og inventar fra treningsrommet, før arbeidet med å bygge nytt starter den 2. mai. Noe utstyr ble auksjonert bort mandag 18., noe ble kastet i en etter hvert overfylt avfallscontainer, og noe fikk sammen med nytt innkjøpt utstyr plass i en lagringscontainer.  Årene ble sammen med noen få romaskiner plassert i båthallen. Til slutt ble lettveggen mellom treningsrommet og protokollrommet revet. Vel 15 personer fra tur- og mosjon, 60+ og racerroerne var i sving med dette og andre mer

tradisjonelle dugnadsoppgaver til langt ut på kvelden. Spesielt må berømmes tre JB-roere som var med fra begynnelsen til slutt.  Og sjelden har serveringen av pølser og kaker fra klubbsjefen og hennes assistenter vært en mer velkommen avbrytelse! Og – det nye? Før den er formelt døpt, fikk vår flunkende nye katamaran sin jomfrutur på Årungen.

Endag av dugnaden gjenstår! Er igjen oppgaver til den også!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *