Vil du være en skattefradagsjulegavenisse?

Skattefritak for pengegaver – enda en god grunn til å støtte NSR!

Det følger av skatteloven § 6-50 at gaver til «visse frivillige organisasjoner mv» kan gi skattefradrag. Roklubben er en slik organisasjon via Norges Idrettsforbund, og sender inn oppgave til NIF, som innrapporterer videre. Oppgaven som NSR sender må if. regelverket inkludere «givers navn og adresse, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, og samlet gavebeløp for inntektsåret». Det fremgår også at minimumsbeløpet er kr 500, mens maksimalt beløp det kan kreves fradrag for er kr 25000. Er det gitt mer, kan hele beløpet innberettes. Det står også i skattedirektoratets veileder at «har flere skatteytere gitt en felles gave (ektefelle, samboere, søsken osv) fordeles gavebeløpet på de ulike giverne ved innberetningen hvis det er opplyst om hvordan beløpet skal fordeles».

Kunne du tenke deg å støtte oss nå i juleinnspurten, tar vi med stor glede og takknemlighet imot på konto 9041 22 47190. Merk innbetalingen med «gave», samt navn og personnummer/organisasjonsnummer, eller send personnummer/organisasjonsnr til styret@roklubben.no i egen mail, hvor det vises til navn og pengegaven. Pengene må være på konto senest 29. desember for at dette skal komme til fradrag på givers selvangivelse  for 2016.

Så ordner vi resten, og fradraget skal automatisk komme med på selvangivelsen. Under enhver omstendighet vil det komme en kvittering fra NIF som kan brukes i lønns- og trekkoppgaven.

NSR takker for alle bidrag, og håper at det er mange som kunne tenke seg å være vår julenisse i år!

 

Marianne Lundh

 

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *