Årsmøte avholdt!

Årsmøtet ble avholdt i klubbens lokaler torsdag 16. mars 2017, med drøyt 30 fremmøtte.

Her er news in shorts:

Forslaget om å øke kontingenten for 2018 ble vedtatt, likeledes forslag om endring av NSRs lover for å harmonisere med Norges Idrettsforbunds regelverk.

Styrets leder la frem målsettinger for 2017, som bl.a. er å holde medlemstallet over 500, sikre en stabil rekruttering, opprettholde høy aktivitet og godt sosialt miljø i alle aldersgrupper, samt en stabil økonomi.

Gunnar Clifford ble gjenvalgt som leder, ny nestleder er Geir Reigstad, Per M Klausen gjenvalgt som materiellsjef, og Inger Schjoldager gjenvalgt som informasjonssjef.

(Fullstendig liste over styret og andre med verv finner du under «Om NSR»).

Det ble utdelt distansemerker, og Tor-Geir Myhrer ble tildelt klubbens Hederstegn – riktignok in absentia, men like hyggelig, og like verdsatt for det.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *