Høstmøte avholdt!

Høstmøtet 2017 ble avholdt i klubben lokaler torsdag 19. oktober kl. 1900.

I tillegg til et fulltallig styre hadde ca 20 av klubben medlemmer funnet veien til indre peisestue.

Etter at innkalling og dagsorden var godkjent, og ordstyrer, referent og personer til å undertegne protokollen var valgt, redegjorde klubbens leder, Gunnar Clifford, for status i klubben og viktige nyheter. Den store og viktige nyheten i år var arbeidet med å etablere et anlegg på Bærumsiden av Bogstadvannet for de yngre racerroere og masters, sammen med Bærum roklubb. Kristian S. Christensen redegjorde og viste tegninger av hvordan man tenker seg en midlertidig anlegg klart til bruk i 2019 hvis de nødvendige tillatelser blir gitt, og tankene om et mer permanent anlegg i 2022/23.

Deretter redegjorte rosjefen for en strålende sesong 2017 hvor til sammen 111 seiersvimpler er blitt heist, NSR har deltatt i alle nasjonale regattaer, og hvor vi under NM ble beste klubb med god margin og får nok et år beholde Emil Mørchs pokal.

Dernest redegjorde tur&mosjons-sjefen for en like imponerende aktivitet i denne gruppen. Gruppen har sendte i våre tre av sine medlemmer på trenerkurs, og gjennomførte i mai et kurs for 30 nye roere, hvorav ca halvparten fremdeles er aktive.

Så var det valg. Rosjef, viserosjef og tur&mosjons-sjef var valgt for to år, og var ikke på valg i år. Både masteroppmann, Tor-Geir Myhrer, og instruksjonssjef, Halvor Bergan, hadde sagt seg villig til gjenvalg og ble valgt ved akklamasjon.

Etter temmelig nøyaktig en time var møtet over, og de fremmøtte kunne nye kaffe og kringle før man bega seg ut i høstmørket med erkjennelse av at når lørdagens klubbkapproing var gjennomført, ville den formelle vannsesongen 2017 være over.

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *