Når det oppstår uenigheter

Årets Høstmøte i NSR

På årets Høstmøte ble det stilt mistillitsforslag mot et av styrets medlemmer.  Dette kom for meg som en stor overraskelse.  Det ble derfor en del diskusjon om hvordan et slikt forslag skulle behandles.  Det finnes ingen klare regler på hvordan et slikt forslag skal behandles, men i etterkant kan vi si at vi landet med beina på jorden.

Det å stille et mistillitsforslag er imidlertid en alvorlig sak, og kanskje det siste verktøy man har overfor et styre eller styremedlem som ifølge forslagstiller ikke fungerer.  Var så dette nødvendig i denne sammenheng?  Nei mener jeg.  Som leder av klubben er jeg aldri blitt konfrontert med, eller gitt anledning til å løse de påpekte problemer.  Ut fra egne observasjoner og tilbakemeldinger fra andre aktive medlemmer sitter jeg med det inntrykk at mosjonsmiljøet fungerer godt og at det større aktivitet enn på mange år.

For fremtiden vil jeg anmode klubbens medlemmer å ta eventuelle problemer opp med den person det gjelder, det ansvarlig styremedlem, eller i siste instans hvis man ikke når frem klubben leder.

Som klubbens leder er jeg ansvarlig for at klubben er en arena hvor alle kan trives og omgås med hverandre.  Det er derfor viktig at det er en åpen kommunikasjon mellom medlemmer, medlemmer og styre, og at vanlige demokratiske prosesser følges.

For øvrig ønsker jeg å benytte anledningen til å ønske alle medlemmer en god jul og et riktig god  nytt ro-år.

 

Gunnar Clifford

Leder NSR

2 replies on “Når det oppstår uenigheter

  • Birgitte Bruaset

    Dette var et godt svar på «det å stille mistillit til et styremedlem»
    Omtalte styremedlem ble heldigvis stemt inn igjen. Om det er ting man ønsker omgjort, kan man heller ta personlig kontakt og ikke skape en uheldig sammensvergelse, dette passer ikke inn i en klubb, hvor alle skal ha glede av roerlivet og samværet. «Enkelte skarpe kanter her og der må beslipes noe»

    Svar

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *