Mosjonistenes Pinsetur 2019 – kort påmeldingsfrist!

Roforbundets TuTu-utvalg ved leder Tore Lysdahl inviterer til deltagelse i pinsetur. Invitasjonen er vedlagt. Den er sendt til oss, Arendal roklub, ARO, Bærum roklubb, Nidaros roklubb og Voss roklubb. Det er i alt 25 plasser i hyttene som skal leies. 

Påmeldingene fra NSR sendes til Natasza, som videresender oversikten over påmeldte samlet til Tore etter avtale med ham. Ut fra deltakerlisten og i samråd med materiellsjef Per Klausen velger vi så NSR-båter som skal leies av TuTu til turen.  Det er åpnet for påmelding fra i dag, 2. januar med frist 13. januar. Depositumet innbetales til bankkonto oppgitt i invitasjonen.  

TuTu pinsetur 2019 invitasjon

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *