Mange glade nybegynnere!

Årets Roskole for voksne er over! Vi har 25 nye NSR-roere å følge opp denne rosesongen. Alle sier de vil fortsette å ro. Dette er gledelig!

Seks intense kvelder under ledelse av våre faste instruktører og andre masterroere hentet inn av instruksjonssjef Halvor, ga flotte resultater. Rogleden viste seg raskt, usikkerheten ble stadig mindre, stemningen entusiastisk. Vi var heldige med været. Fra kommende uke ror vi sammen, nybegynnere, erfarne mosjonsroere og veteraner (mandager og onsdager kl. 18.00, søndager kl. 10.00) ­- til de nye ferdighetene har satt seg og man vet mer om hva man ønsker videre.  Vi tilrettelegger ut fra individuelle preferanser, styrke og ambisjoner.  Så feirer vi det nye kullet sammen med juniorenes nykommere, på Sankthansfesten i klubbens lokaler 23. juni.

Et lite tilbakeblikk: Pågangen på årets skole var enorm, vi hadde fulltegnet allerede i februar og så å si overtegnet i april, med venteliste på seks. Noen måtte bli skuffet, en trakk seg, tre eldre søkere ble kurset på formiddagene. Alle som ikke kom med, fikk alternative tilbud, enten om basis instruksjon og praksis på individuell basis i løpet av denne sesongen, før man tar kurset neste gang, eller om å komme tilbake i 2020.

Tur- og mosjon er i gang med aktiv roing! Se Årsplan («Om NSR») for aktiviteter i mai og juni, ta også en titt på august/september for å planlegge.   Alle mosjonsroere er hjertelig velkomne til å bruke Solodden på Kalvøya siste helg i mai.  Mer løpende info kommer på vår Facebook side. Påmelding og betaling for Sankthansfesten gjennom nettbutikken.

Med vennlig hilsen

mosjonssjef Natasza