NSR har mistet et medlem

Vårt medlem siden 1956, John Bennett, har gått bort denne uken.

John Bennett var viseformann i 1987 – 1988 og formann i NSR i 1989 – 1991. John var aktiv raceroer med flere NM-seire på slutten av femti- og begynnelsen av sekstitallet, og mottok Norges Roforbunds medalje for fortjenstfull roing i 1984. I en periode  i starten av  2000-tallet var han medlem av klubbens kontrollkomite.

John var nesten alltid å finne på klubbens åpninger. Til årsmøtene møtte han velforberedt med mange kommentarer og spørsmål, levende interessert i klubbens ve og vel.

Bisettelse finner sted torsdag 12.september kl. 12.00 i Nordberg kirke.