Brev fra NR

Vi skal ta vår del av ansvaret

Kjære alle norske roklubber, 

Vi står  nå i en tid som er krevende, og slik det ser ut nå, kan det bli enda mer krevende i dagene og ukene som kommer. 

OL -året 2020 som skulle bli et  spennende år for norsk rosport, er blitt utfordrende på en helt annen måte. Frykten for ikke å kunne drive idretten vi er så glade i, og for at klubbene mister variable økonomiske inntektskilder, er reell. Idrettskretsene og Roforbundet skal hjelpe til så godt vi kan for at alle norske roklubber kan bevare aktiviteten i klubben også etter denne krisen. NIF har kommet medkrisepakker som vi tror også kan gjelde for roklubbene. Selv om mye ser mørkt ut nå, vil situasjonen vende tilbake til det normale over tid. Hvor lang tid det vil ta er det for tidlig å si noe om nå.

Vi skal ta vår del av ansvaret

Norsk roing vil stå i enenda mer krevende situasjon dersom vi som roere har bidratt til å spre smitte. Vi har både eldre og yngre utøvere, og vi vet at alle mennesker i alle aldrekan bli alvorlig syke, selv de sprekeste av de spreke. Norges Roforbunder tydelig på at vi må følge forskrifter og anbefalinger  fra myndighetene og NIF på en lojal måte og at vi må bidra til å minske smittespredningen i det norske samfunnet. Det er nedlagt forbud mot organiserte treningsaktiviteter. Det vi har mottatt av informasjon tyder på at klubbene følger dette på en lojal måte. Vi har sett at kreativiteten blomster og at det er igangsatt nye treningsformer hvor internett og sosiale medier tas i bruk – dette er veldig positivt og vil føre til at rosporten utvikles videre!

Beklageligvis omfatter treningsforbudet mot organisert trening  også roing på vannet. Til tross for at det er meget fristende å åpne for roing på vannet, vil også dette være omfattet  av forbudet, selvom man iverksetter restriksjoner.  Vi har fått en del spørsmål hvor grensen går, og om for eksempel sculler-roing er omfattet. Dette er ikke klart, og NIFer bedt om å avklare dette. Sculler-roing i privat regi kan for eksempel, sålangt vi kan se vanskelig sies å være i strid med bestemmelsene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om grensen når vi får tilbakemelding fra NIF.  

Bestemmelsene og anbefalingene er begrenset frem til 26.mars 2020. Det kan derfor forventes ny informasjon om situasjonen etter 26.mars. Hvorvidt det vil bli en oppmyking av forbud mot organisert trening gjenstår å se, men våre anbefalinger er foreløpig gitt frem til 26. mars.

Roforbundet mener at det viktigste nå er at alle bidrar til å hindre smitte ved lojalt å følge anbefalingene som nevnt. Klubbene bør derfor innrette sine aktiviteter på måter som bidrar til å fremme formålet til anbefalingene og forskriftene – det vil si å hindre smitte. 

Vi ønsker å gjøre det som er best for det norske samfunnet. Det er også gledelig å se at så mange klubber og utøvere deler treningstips, motiverer hverandre og utfordrer hverandre på tvers av klubber og det langstrakte land, i en tid som dette. Det er dette som er ekte idrettsglede og fellesskap. 

Det vil bli tid til å ro på vannet og trene sammen igjen, når situasjonen har kommetunder kontroll. 

Vennlig hilsen

Hans Jørgen Arvesen

President