Statusoppdatering fra lederen av klubben

Kjære medlemmer,

Vi er i en ganske spesiell situasjon.  Korona-virus medførte at NSRs Årmøte ble utsatt på ubestemt tid.  Sittende styre fortsetter inntil Årsmøte med tilhørende valg kan bli gjennomført.  Vi har imidlertid opprettet en «innsatsgruppe» bestående av medlemmer fra sittende styre og kommende styre.  Det er viktig at vanskelige beslutninger kan bli tatt fortløpende slik at klubben ikke lider unødige økonomiske tap.

De fleste av klubbens aktiviteter før sommeren er, eller ser ut til å bli avlyst.  Det er i den forbindelse lagt ut på vår hjemmeside en ny revidert årsplan.  Organisert trening er på nåværende tidspunkt forbudt.  Vi følger situasjonen fortløpende.  Så fort myndighetene gir oss anledning starter vi opp all mulig klubb-aktivitet.

I mellomtiden oppfordres alle medlemmer til å holde formen vedlike med egentrening.  Disponerer dere romaskin, så meld dere på klubbens «Crown Virtual Rowing». Det er en gruppe på facebook under samme navn.  Her er det premier å hente!

Det blir i år ingen organisert dugnad.  Det er imidlertid nok av oppgaver og forefallende arbeid som skal gjennomføres, men da spredt over tid.  På klubbtavla utenfor treningsrommet er det hengt opp et dugnadsskjema hvor man kan velge oppgave og føre sitt navn.

Ønsker alle medlemmer en så god «vår» som mulig og jeg håper vi ses snart på klubben.

Gunnar Clifford

Leder NSR