Crown Virtual Regatta

Onsdag ble det arrangert regatta online med noen få samlingspunkter, blant annet på tunet i Huk aveny 2. Primus motor Caspar Wohlfahrt har virkelig fått fart på sakene. Tech-ansvarlig Sverke Lorgen og generalsekretær i NR hadde oversikt over starter og resultater. Trenere bidro til desinfisering av utstyr og passet på roerne holdt avstand. Hundrevis av roere på kryss og tvers deltok på regattaen som 1x og del av lagbåter. Distansen var 1000m, som tydeligvis river godt i lungene. Sjekk ut facebook for flere bilder og kortfilmer!

Resultatene finner du her