Godt gjennomført årsmøte

NSRs årsmøte i går (07.05), ble godt gjennomført og var velykket på alle måter. Omlag 30 av klubbens medlemmer møtte opp på klubbhuset, eller fulgte årsmøtet digitalt. 


Dag Sverdrup-Thygeson ledet møtet, som så mange ganger før, på en ryddig og god måte. Rapportene fra en aktiv fjorårssesong ble godkjent, før man la frem målsettingene for årets sesong. Det gjenstår selvsagt å se hvordan sesongen vil ende opp, men helt sikkert er det at NSR har fått et godt nytt styre til å lede klubben nå, i denne vanskelige koronaperioden, og fremover. 


Gunnar Clifford som etter ni år i styret, og de siste fem som leder, takket for seg, fikk stående applaus for sin innsats. Klubben har under Gunnars ledelse hatt store utbedringer i drift og vedlikehold av klubbhuset, fått oppgradert treningsrom, og ikke minst har klubben levert strålende resultater på ragattabanen, samtidig som det gode klubbmiljøet har stått i fokus for Gunnars ledelse. Gunnar, som har vært en aktiv del av klubben i 45 år, beroliget oss alle med at han fortsatt vil være en aktiv støttespiller, ikke minst for klubbens nye leder Halvor T. Bergan.

Halvor takket Gunnar for innsatsen, og trakk blant annet frem Gunnars evne til å spille andre gode som en av hans mange gode lederegenskaper. Den egenskapen vet vi at Halvor også innehar, og de Halvor fikk med seg i det nye i styret, og som skal spille klubben god fremover, var Kari Gjetrang og Nito Simonsen (som 1. og 2. nestledere), i tillegg til Caspar Wohlfahrt, Per M. Klausen, Inger Scholdager, Natasza Sandbu og Line J. Hegge som fortsetter i sine verv. Det vil si; Line Hegge har sagt seg villig til å fortsette som klubbsjef frem til sommeren, da må vi finne en arvtager.

Det ble forøvrig vedtatt noen endringer i treningskontingenter, og styret ble vedtatt å utvides med en 2. nestleder.

Line J. Hegge ble deretter takket for den gode innsatsen som klubbsjef de siste fire år. Marianne Lundh fikk rosende ord og blomster for sin innsats som forretningsfører, og årbokredaktøren fikk også fine blomster. 


Etter årsmøtet ble det gjennomført en liten seremoni på båtplassen for å markere at 2020 sesongen er åpnet. La oss håpe at situasjonen snart vil tillate mer roaktivitet!


Vi gratulerer det nyvalgte styret, og takker for et godt gjennomført årsmøte. 


Fullstendig protokoll fra årsmøtet vil publiseres senere.