Vår i NSR – info fra Styret

NORSKE STUDENTERS ROKLUB

INFO FRA STYRET

I dag, 15. april, starter sommersesongen, men situasjonene med Covid-19 legger store begrensninger på klubbens aktiviteter.  Oslosgjeldende retningslinjer er forlenget i ytterligere to uker, til 29. april.

Roing

I tillegg til de som allerede har lov til å ro nå (unge og toppidrettsutøvere) åpner vi for at roing i singlebåter, såfremt vanntemperaturen er 10 grader eller mer.  I dag, 15.april ble temperaturen målt til 6 grader.  Hold god avstand til andre på klubben og unngå nærkontakt.  Alt utstyr vaskes slik vi gjorde i fjor sommer.

Vårfest

Må dessverre avlyses i år.

Dugnader

Blir gjennomført som gruppevise aktiviteter.  Innkalling blir gjort av gruppeledere.

Årsmøte

I håp om å kunne gjennomføre et årsmøte med fysisk oppmøte er møtet flyttet til onsdag 9. juni. Hold av datoen. Innkalling blir sendt ut i egen forsendelse.  I årboken som sendes ut i disse dager er årsmøtet satt til 22. april.  Vennligst se bort fra datoen i årboken, det er 9. juni som gjelder.

Åpen dag

Må dessverre avlyses i år den også.

Åpning av rosesongen 2021

Dette tradisjonsrike arrangementet er ikke mulig å gjennomføre i sin vanlige form.  Vi vil likevel holde på datoen, søndag 25. april, og gjennomføre en liten markering uten tilskuere på båtplassen.  Denne markeringen vil bli filmet og lagt ut på sosiale medier.

Dåp av nye båter

Dette har vært en hyggelig del av åpningen, men må i år utsettes noe til det er mulig å møtes på båtplassen.  Vi kommer tilbake med en dato for dette.

Smittevernregler

Vi ber om at alle følger Oslo kommunes regler for håndtering av Covid-19-situasjonen. Se kommunens hjemmeside for informasjon. Det er dessverre fortsatt slik at det ikke er egne regler for de som er vaksinert, og disse må enn så lenge følge samme regler som de som ikke er vaksinert.  Vi håper det blir en endring på dette snarlig.

Vi håper tiltakene som er iverksatt er med på å sikre oss mot sykdom og ber om at alle bidrar til at vi kommer oss gjennom denne perioden på en god måte.  Våren er kommet til Oslo og vi må satse på at det går mot bedre tider.  Hold ut og stå på!