Covid-19 i NSR: Nå åpner vi!

 

Kjære medlemmer i NSR

Fra og med onsdag 26. mai 2021 åpner vi for individuell bruk av treningsrommet. Vi har sakset fra Oslo kommunes forskrift om treningssentre:

Treningssentrene kan åpne igjen for individuell trening. Trening er viktig for mange, både av hensyn til fysisk og psykisk helse, og det gjelder for både voksne og unge.

Byrådet har fastslått noen regler for smitteverntiltak og antallsbegrensing. Det vil ikke være tillatt med gruppetrening for personer over 20 år innendørs.

Utendørs er det tillatt med gruppetrening med inntil 20 voksne over 20 år så lenge man kan holde minst én meters avstand. Trening med personlig trener vil være tillatt innendørs, men ikke i grupper.

Det anbefales å holde seg til et fast treningssenter av hensyn til smittespredning og for å unngå at flere sentre må stenge ved et eventuelt smitteutbrudd.

Åpningen av treningssentrene med sterke smittevernbegrensinger og -krav, er i tråd med anbefalingen fra smittevernoverlegen.

Fortsatt gjelder regler om god håndhygiene, vask av apparater etter bruk, og ikke minst at man holder seg borte fra klubben dersom man har symptomer.

 

Styret

25.5.2021

 

23.3.2021

INGEN ROING INNTIL VIDERE

Grunnet nye nasjonale regler og gjeldende regler for Oslo kommune er det ikke mulig å ro fra klubben inntil ny beskjed blir gitt.

Unntatt fra denne reglen er:

 • Gruppe 3
 • Familiemedlemmer som bor sammen

For å unngå å treffes på bryggen eller båtplassen må familiemedlemmer tilpasse sin roing til tider der gruppe 3 ikke ror.  Familier kan ro i periodene mellom kl 11 til 13 og 15 til 17. 

Vi vet det er mange som har lyst til å ro og beklager at vi må gjøre det slik.  Vi gleder oss til bedre tider med roing for alle!

 

God påske,

Styret 

 
Det har kommet nye retningslinjer nasjonalt og fra Oslo kommune.  Fra og med onsdag 3.2.2021 har følgende grupper tilgang til organisert trening i treningsrommet:
 • Barn og unge født i 2005 og senere
 • Utøvere tilknyttet toppidrett i NR

Treningen skal foregå under følgende regler:

 • Maks 10 personer i treningsrommet samtidig
 • Kun trening til faste tider iht oppdatert tidsplan  
 • Adskilte grupper uten overlapp
 • Ikke bruk av garderober og dusjer

 
Grunnet nye retningslinjer fra Oslo kommune stenges treningsrommet for alle til 14. desember. Utøvere under 13 år, samt utøvere i toppidrettsdelen av gruppe 3 og uttaksgruppen til NR er ikke omfattet av regelen.
 
Vi oppfordrer alle til å trene ute.  Hold avstand, hold motet oppe og stå på!
 
Styret 17.11.2020
 
Oslo kommune har kommet med nye innstramminger som får konsekvenser for oss i NSR.  Fra og med tirsdag 10. november og tre uker fremover vil roklubbens lokaler være stengt for alle medlemmer.  Unntak for klubbens aktive utøvere under 20 år som driver organisert trening, samt medlemmer av roforbundets grupper.   Alle andre må finne alternative måter å trene på i de nærmeste ukene.  Vi ber om at alle respekterer dette og at vi står sammen og bidrar i kampen mot smittespredning. 
 
Styret 8.11.2020

 

 

Alle roere i klubben bes være ekstra oppmerksomme på sykdomstegn og ikke delta på organisert aktivitet og ikke bruke klubbens lokaler ved symptomer. 

Tiltak for tilstrekkelig smittevern i treningsrommet:

 1. Ingen overlapp mellom gruppene dvs ikke gå inn på treningsrommet før tiden (vent utendørs) eller bli igjen etterpå. Alle fra en gruppe må ha forlatt treningsrommet før en ny gruppe kommer inn. Møt presis og ferdig skiftet – treningstider MÅ overholdes.
 2.  Alle som kan skal gå, sykle eller bruke bil til og fra trening. Kun tillatt for roere som bruker kollektiv transport å bruke garderober
 3.  Det er ikke tillatt med drop in trening etter 9 på morgenen. All må tilhøre en gruppe. (skal vi tillate drop in utenom de faste treningsgruppene også ellers på dagtid?)
 4. Alle må melde seg på trening via Spond. De som ikke har gjort dette må skrive seg inn i gjestebok eller bruke QR kode.
 5. Max 10 personer i treningsrommet. Ved flere enn 10 kan båthallen brukes av inntil 6 personer – roergometere må flyttes nær dørene mot båtplassen som skal stå åpne – evt flytte roergometere ut på båtplassen ved oppholdsvær
 6.  Hold avstand minst 2 m til en hver tid under trening. Ellers minst 1 meter.
 7. Sofaer får ikke brukes av andre en 60+ og  Tirsdags 8+ med avstandsregler . Disse kan bruke garderober men maks 5 om gangen
 8. Hold deg hjemme hvis du føler det minste tegn på at du er syk
 9. Utetrening anbefales men husk avstand også ute.

 

Her følger tidspunkt for trening i treningsrommet: