ÅRSMØTE

Kjære medlemmer i NSR

Vi har blitt påminnet om at ikke alle er aktive brukere av vårt relativt nye medlems- og informasjonssystem Spond og tillater oss derfor å komme med noen presiseringer angående Årsmøtet.

Dato og tid er fortsatt 9. juni kl 19 og det foregår på Teams.  Vi vedlegger her invitasjonen til Årsmøtet som blant annet gir en forklaring på hvordan man melder seg på.

Saksdokumenter er å finne i Årboken og på utsending via Spond som alle medlemmer skal ha mottatt enten på epost eller via selve appen.

Vi håper mange vil melde seg på og ønsker alle medlemmer vel møtt til Årsmøtet!

 

Styret

25.5.2021

Innkalling digitalt årsmøte NSR