OL i Tokyo

Oscar Helvig (NSR) og resten av det norske laget har kommet seg til Tokyo og begynt siste del av forberedelsene til de olympiske lekene. Norge stiller i M4x med Oscar på 3-plassen, LM2x og 1Mx. Roingen starter 23. juli og vil bli sendt i løpet av nettene pga tidsforksjellen. Tokyo er syv timer foran oss i Norge. OL blir sendt på Discoverys plattformer. Nedenfor følger programmet for roingen.