Bli med Bygdøy Lions på vedbæring

Våre venner i Bygdøy Lions skal snart i gang med høstens ved-oppdrag. Før vinteren er over Oslo, skal det kjøres ut ved til eldre og vanskeligstilte innbyggere i Oslo – Bygdøy Lions håper at vi i NSR vil stille med litt dugnadshjelp i dette viktige arbeidet. 

Bygdøy Lions er en god støttespiller for oss i NSR – nå har vi sjansen til å gi litt dugnadshjelp tilbake!

Operasjon ved-Oslo, som Bygdøy Lions samarbeider med i dette arbeidet, beskriver sin virksomhet slik:

Vi vet at vinteren kan vare lang og nadelos i landet vart. Mange eldre og vanskeligstilte innbyggere i Oslo bor i gamle og trekkfulle leiligheter som “sluker” brensel i fyringssesongen. Opperasjon Ved-Oslo forsoker a hjelpe disse med et tilskudd til brenselforsyningen.

Operasjon Ved-Oslo er et humanitart samarbeidstiltak med formal om a hjelpe trengende i Oslo med brensel. Pa Etterstadsletta i Oslo foregar arbeidet med a klargjore veden for utkjoring til kalde husstander. Cirka 25 frivillige entusiaster jobber pa Etterstad.

Selve utkjaringen starter tidlig pa hosten og varer til utpa ettervinteren. Midler til driften skaffes til veie ved bevilgninger fra kommunen og andre bidragsytere som firmaer organisasjoner og ikke minst private.

Har du lyst å bidra?

Vi håper å finne to personer fra NSR til å bli med på utkjøring og vedbæring torsdag 28.10 og 25.11. Vi avtaler møtested nærmere – dugnadsjobben vil vare fra ca. kl. 18-21. Ta kontakt om du vil delta på én av dagene, eller begge. Ta kontakt med Marius H. Johannessen – mariushj@gmail.com / tlf: 91388617 dersom du vil bli med.

Foto-illustrasjon: Hans Isaacson, unsplash photo.