NSR søker ny Solkonge/dronning

NSR søker ny Solkonge/dronning. Marianne Lundh har informert styret om at hun ønsker å fratre vervet, og vi søker nå en etterfølger, etter hennes fantastiske innsats over mange år.

Styret har satt opp noen kriterier og egenskaper vi ser etter i ny Solkonge/dronning:

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Et sterkt engasjement for utvikling av Solodden, sammen med styret og styrets ansvarlig for eiendom og anlegg
 • Ha tid nok, og se på dette som en god fritidssyssel
 • Gjerne inneha byggetekniske ferdigheter

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Administrere arbeid som må gjøres, vår og sommer
 • Sammen med Styret sette sammen en Soloddenkomité som helst bør bestå av alle brukere av Solodden
 • Arrangere dugnad og gi innspill til budsjett over hvilke utbedringer som må gjøres
 • Administrere booking på hytter
 • Åpne og stenge Solodden for sesongen
 • Markedsføre Solodden mot medlemmer og omgivelsene forøvrig
 • Diskutere prising av hytter og anlegg med styret
 • Vertskap ved enkelte arrangementer

Stillingen som Solkonge/dronning rapporterer til styret v/ansvarlig for eiendommer. I første omgang ønsker vi oss en kandidat som kan inneha vervet i 2 år.

Selv om sesongen nå er på hell, ønsker styret å få på plass en ny Solkonge/dronning så fort som mulig. Fint om du som har lyst eller vet om noen som kan egne seg i dette viktige vervet, tar direkte kontakt med Kari på mail eller tlf, se kontaktdata under.

Styret vil vurdere kandidater og utnevne ny Solkonge/dronning. Sammen med denne, vil styret utarbeide mandat/stillingsinstruks for ny Soloddenkomité.

Ta kontakt med Kari Gjetrang (Nestleder NSR, Bygg. Anlegg og aktiviteter) på sms 91198365 eller e-post kari@expology.no.