Marianne Lundh tildelt norsk rosports høyeste utmerkelse

Norges Roforbunds forbundsting ble i helgen gjennomført i Horten. Ro-tinget vedtok å tildele Marianne Lundh Gullmedaljen, Norges Roforbunds høyeste utmerkelse for sin innsats for tur og mosjonsroing og norsk rosport over mange år.

I tingets begrunnelse heter det: Marianne Lundh har vært medlem av Forbundsstyret i to omganger, i til sammen 7 år. Hun har frem til i dag vært medlem av Tur- og trimutvalget i 27 år. Hun har vært leder av Oslo Rokrets og leder av sin roklubb. Marianne har organisert flere internasjonale langturer her i Norge, og har stått i spissen for mange andre tiltak og konkurranser opp gjennom årene.

Foto: Viover60.no / April2016

Oversikt over Mariannes mange tillitsverv i rosporten ble vedlagt (merk at denne, til tross for at den inneholder mye, nok kan mangle noe av Mariannes mange bidrag opp gjennom årene).

Norges Roforbund

 • 1998 – 2001   Styremedlem Tur  og trim
 • 2007                Varamedlem Styret Klubbstøtte
 • 2008 – 2010   Styremedlem Klubbstøtte
 • 1995 – 2021   Medlem Tur- og trimutvalget
 • 2007                Medlem Regionsutvalget

Oslo Rokrets

 • 2000 – 2007    Formann
 • 2010 – 2020   Varamedlem styret
 • 2002 – 2006   Leder for Roerlangrennet (trolig i langt flere år)

Oslo Kvinnelige Roklubb (i dag Bestumkilen Roklubb)

 • 1999 – 2000    Viseformann
 • 2001 – 2003    Formann

Norske Studenters Roklub

 • 2008 – 2013   Styremedlem Tur og mosjon
 • 2017 – 2021   «Solkonge» (ansvarlig for drift av NSRs anlegg Solodden på Kalvøya)
 • 2005 – 2014   Ansvarlig for «60+»

Andre forhold

 • Ansvarlig / medansvarlig for nasjonale og internasjonale langturer i 1997, 2000, 2011, 2015, 2017

Hedersbevisninger

 • 2009    Norges Roforbunds Hederstegn
 • 2013    Rosportens Venners Hederspokal
 • 2004    Den gyldne åre (Oslo Kvinnelige Roklubb)
 • 2008    Norske Studenters Roklubs Hederstegn

Johan Flodin (avtroppende landslagssjef) ble også tildelt Gullmedaljen på tinget.

NSRs Hans Jørgen Arvesen gikk av som president etter tre perioder (6 år). Ny president er Thorvald Jacobsen (Fana). Anna Sture ble gjenvalgt som styremedlem. Les mer om NR forbundsting her.