Salg av båter

Et enstemmig Materiellutvalg har bestemt å selge følgende, eldre scullere:

Båttype – Navn – Båtbygger – Roervekt – Byggeår

1x                 220   «Per» H. Heine 70kg 1987
1x                 222   «Jens» Filippi 65kg 1989
1x pl             257   «Signe Bang» Hasle 70kg 2005
2x pl             212   «Børge» Hasle 90kg 1984
2x coastal   245   «Terje Holstad» Virus Boats    — 2000

Båtene er alle robare, selges med årer, og kan sees på Solodden.

Pris for singlescullere kr. 4000,-, pris for dobbeltscullere kr. 6000,-

Båtene må ved kjøp fjernes fra Solodden.

Henvendelse til Materiellsjef Per M. Klausen, tlf.: 95143451, innen 1.mai, etter den tid tilbys båtene til interesserte roklubber og legges ut på Roforbundets hjemmesider.