Velkommen til vårdugnadene

Over påske kommer høydepunktene tett – da er vi snart i våre båter på vannet, og klubben har sitt åpningsarrangement søndag 24. april. I tillegg ser vi frem til å møtes på vårdugnadene – da vi sammen klargjør klubben for sesongen.

Se invitasjon under – alle er velkomne med!

Ansvarlige for de ulike gruppene har ansvar for ulike deler av dugnaden – se oppgavelisten her.