Båtenes plassering

Vi minner om at båtenes plassering ikke er tilfeldig. Materiellutvalget ber om at de plasseres slik det fremgår av den oversikten som er satt opp på dørene i båthallen.

Vi minner også om at grønnmerkede båter kan brukes av alle, blåmerkede kun av erfarne roere og de rødmerkede kun etter avtale med rosjefen. Båtene legges med bauen inn, med åpne lufteluker.

Tur- og mosjonsutvalget har utarbeidet et dokument med en god sjekkliste når man tar båter ut og inn ved bruk – anbefales å lese – se her.