Valgkomiteens innstilling for høstmøtet

Valgkomiteen har ferdigstilt innstillingen til valg på høstmøtet.

Valgkomiteens innstilling:

Les mer om høstmøtet – som arrangeres førstkommende torsdag 20.10 – her.

Høstmøtet er først og fremst “roernes” møte – det er spesielt status og fremtidstanker om den sportslige delen av klubbens virksomhet som står i fokus.

Som på årsmøtet i mars, legger styret opp til dialog og deltakelse – under “Eventuelt” vil vi gjennomføre en workshop – der deltakerne inviteres til følgende diskusjoner:

Gruppe 1: Medlemskontingent og treningsavgift

Intro ved styreleder, Halvor Bergan. Medlemstilbud vs ressursbruk – hvilket nivå bør medlemskontingent og treningsavgift ligge på i fremtiden?

Gruppe 2:Ny hovedtrener?

Intro ved rosjefen, Caspar Wohlfahrt. Trenerkompetanse for fremtiden? Ansette ny hovedtrener? Hva ser vi etter? Hvordan skal vi bruke våre trenerressurser?

Gruppe 3:Kommunikasjon.

Intro ved Informasjonsansvarlig, Marius H. Johannessen. Hvordan kommuniserer vi enda bedre blant medlemmene i klubben i 2023?

Ved spørsmål om Høstmøtet ta gjerne kontakt med Marius H. Johannessen – mariushj@gmail.com // tlf: 91388617