Vi presenterer: ny Tur- og mosjonsjef!

Vi gratulerer og ønsker Brita Børve velkommen inn i NSR-styret, som vår nye Tur- og mosjonsjef! Vi har bedt Brita presentere seg, og det gjør hun ved å invitere oss alle med i tur- og mosjonsgruppen!

Hei, og takk for tilliten som nyvalgt tur- og mosjonssjef i NSR. Det er et verv som jeg gleder meg til å ta fatt på!

Her kommer en kort presentasjon av meg. Jeg har vært medlem i NSR siden 2006, er pensjonist og en tur- og mosjonsroer og glad i å ro i Oslo-området. Jeg er vel det du kan kalle en gjennomsnittroer, ror forskjellige typer båter og er gjerne på jakt etter ro-orienteringsposter. Jeg har rodd i Sverige, Hellas, Italia, Irland, Canada, Ungarn og Frankrike, vært med på fire internasjonale FISA-turer til Canada, Irland og til Italia.

Nå rydder jeg kalenderen for å kunne delta på flere treninger og turregattaer for NSR. 

Forrige sesong rodde jeg lite på grunn av korona i mai og juni, vannlekkasje på hytta i juli og et bristet ribben i august. I år planlegger jeg å få til flere rotimer i klubben.

Målet er å bli kjent med dere som er NSRs tur- og mosjonsroere og høre hva dere ønsker at klubben skal tilby for å ha et godt romiljø.

  • Hva trengs for at vi får til å legge til rette for økt deltakelse på våre aktiviteter med rotrening, fellestreninger, god deltakelse på tur-regattaer fra NSR og at vi alle trives med den flotte sporten vår?
  • Hvordan får vi til å beholde nybegynnerne i NSR?

Jeg planlegger å få til ett til to møter på klubben for alle i tur- og mosjon for å høre hva dere mener er viktig for dere som medlem i tur-og mosjon i NSR.

Kan du tenke deg å bli med i tur- og mosjonsutvalget – så si ifra! Kan du tenke deg å være med på å arrangere Ramberg 8ern som er NSRs-turregatta, samt Eskaderoing til Kalvøya?  I tillegg planlegges en rohelg på Solodden, en helgetur til en annen norsk roklubb og en rekefest.

I samarbeid med Eduardo Reis, vår erfarne instruksjonssjef skal vi arrangere roskole i mai, ta vel imot de nye roerne og legge til for rette oppfølging av oss mer erfarne roere.

Rosesongen og registrering av rodde km starter allerede neste lørdag 15. april!

Vi sees på vannet og på brygga!

Vel overstått påske og en og ro-sesong!

Hilsen Brita

Tur-og mosjonsjef

Kontaktinfo Brita Børve: britaboerve@hotmail.com