Innkalling til NSR årsmøte

Norske Studenters Roklub arrangerer sitt årsmøte tirsdag 19. mars. Innkallingen er i dag sendt ut til alle medlemmer.

Medlemmer som ønsker å fremme saker, bes sende dette til styret innen 05.03. Se vedlagt skjema i link under.

 

Se hele invitasjonen inkl. skjema for innsending av saker her.