Ã…rsmøtet 2013 – tirsdag 19. mars kl 1900

Årsmøtet 2013 – tirsdag 19. mars kl 1900 

 

Da er det atter på tide å samles i våre ærverdige haller for å ta stilling til klubbens ve og vel. Vi regner med at du kommer? Her er innkalling og fremlagt forslag: 

Innkalling til ordinært Årsmøte 2013 i NSR tirsdag 19. mars kl. 19.00 i Huk aveny 2B

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.
 3. Velge:

a)      Dirigent.

b)      Referent.
c)      To representanter til å undertegne protokollen.

 1. Godkjenne årsmelding for 2012.
 2. Godkjenne revidert regnskap for 2012.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette klubbens kontingent for 2014.
 5. Vedta budsjett og fremlegge målsettinger for 2012.
 6. Behandle eventuelle forslag til endringer i klubbens organisering.
 7. Valg
  1. Leder, ett år
  2. Nestleder (ikke på valg)
  3. Eiendomsforvalter, to år
  4. Materiellsjef, 2 år
  5. Mosjonsjef (ikke på valg)
  6. Klubbsjef, 2 år
  7. Informasjonssjef, 2 år
  8. Instruksjonssjef, ett år
  9. Årbokredaktør, ett år
  10. Representantskapets ordfører, ett år
  11. Representantskapets viseordfører, ett år
  12. Minst seks medlemmer av representantskapet, ett år

m. To revisorer, ett år

 1. Representanter til Ting og de møter der klubben er representert
 2. Tre medlemmer til valgkomiteen, samt ett varamedlem, ett år
 3. Eventuelt

 

Det er også fremsatt følgende forslag til årsmøtet: 

Forslag nr 1 til NSRs årsmøte 19.mars 2013:

Medlemskontingentene har stått stille i flere år, og styret finner det riktig å foreslå en justering av satsene fra og med 2014. Styret foreslår følgende endring:

 • Normalt medlemskap fra kr 1200 til kr 1400
 • Studenter, skoleelever og honnør, kr 900, uforandret
 • Passive støttemedlemmer, kr 400 uforandret

 

 

Etter årsmøtet samles vi til hyggelig samvær!

Oslo,  12. februar 2013

Styret NSR

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *