Så var det årsmøte igjen!

Så var det årsmøte igjen!

 

Torsdag 20. mars kl. 1900 samles vi under lysekronene i Huk aveny 2b

Dagsorden: 

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.
 3. Velge:

a)        Dirigent

b)        Referent
c)        To representanter til å undertegne protokollen.

 1. Godkjenne årsmelding for 2013.
 2. Godkjenne revidert regnskap for 2013.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette klubbens kontingent for 2015.
 5. Vedta budsjett og fremlegge målsettinger for 2014.
 6. Behandle eventuelle forslag til endringer i klubbens organisering.
 7. Valg
  1. Leder, ett år
  2. Nestleder (ikke på valg)
  3. Eiendomsforvalter (ikke på valg)
  4. Materiellsjef (ikke på valg)
  5. Mosjonssjef, to år
  6. Klubbsjef (ikke på valg)
  7. Informasjonssjef (ikke på valg)
  8. Instruksjonssjef, ett år
  9. Årbokredaktør, ett år
  10. Representantskapets ordfører, ett år
  11. Representantskapets viseordfører, ett år
  12. Minst seks medlemmer av representantskapet, ett år
  13. To revisorer, ett år
  14. Representanter til Ting og de møter der klubben er representert
  15. Tre medlemmer til valgkomiteen, samt ett varamedlem, ett år.
 1. Eventuelt

 

Etter årsmøtet samles vi til hyggelig samvær! Velkommen til alle medlemmer!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *