Vannet er kaldt – sjekk regler og utstyr!

Selv de beste opplever uhell. For noen dager siden var en av våre beste og mest erfare roere ute i en vingrigget 1x, da festet til riggeren løsnet ved vending i Frognerkilen, og endte med et ufrivillig bad i ekstremt kaldt vann. Roeren hadde med seg egen følgebåt, og både roer, båt, årer og rigger ble raskt pukket opp og bragt til land. (At det var “Tor-Geir” som sendte roeren i vannet er rosjefen selvsagt særlig lei for).

Alt gikk bra her, men HUSK at i vinterhalvåret (som varer fram til 15. april) skal roing foregå i begrenset roområde, dvs. Frognerkilen og Langvik. For utriggede båter er det 4-/+ og 8+ som kan ros, og det skal alltid være med følgebåt. For konkurranseroere krever avvik fra reglene samtykke fra rosjefen. Slikt samtykke vil bare bli gitt hvis det er gode roforhold (lite vind og ”god” temperatur), og vil normalt også kreve at forholdet mellom robåter og følgebåter er 1:1.

Per B har underkastet problemstillingen særlige undersøkelser og tester og har forklart følgende:

“På båter fra WinTech med quick-release vingriggere går det en bolt ned fra riggeren, med en plate i enden. Bolten og platen skal gå inn i et spor i riggerfestet på ripa. Hvis bolten ikke kommer helt inn i dette sporet, men blir festet ute ved åpningen, vil riggeren løsne når den vris. Hvis bolten får komme helt inn til enden av sporet sitter den godt fast og vil ikke løsne når man vrir på den”.

Så lærdommen er: Hvis man vil unngå forfriskende bad i februar bør man sjekke at vingriggere med quick-release feste er skikkelig festet til båten før man går ut fra bryggen.

Rosjefen

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *