Tinget 2015 -”Gratulerer med fint vær – i dag satser vi på kvinnene”

Og Norges Roforbund har fått nye ledere! Fra NSR! Les om Rotinget 2015 her!

I går samlet representanter fra klubbene i Norge, Norges Roforbundets Styre og generalssekretæren seg i NSRs storslagne festsal. Tinget var også beæret med besøk av gullmerkekvinne Tone Pahle, gullmerkemann Arne Aas, Idrettspresidenten Tom Tvedt og legendariske Thor Nilsen.

Tvedt roste forsamlingen for frivillig oppmøte på søndag morgen og delte ut diplom til avtrappende President Erling Storm. Nilsen kom med informasjon om OL og endringer som må bli gjort frem mot Tokyo 2020, både for å øke interessen; gjøre sporten mer tilskuervennlig og for å minke antall deltakende og antall gullmedaljer. Nilsen etterlyste også et sterkere bidrag til kvinneroing fra Norges Roforbund.

Tinget ble så åpnet av Presidenten og Hans Jørgen ble valgt som ordstyrer. Flere saker ble debattert, men størst av alle var emnet Norsk kvinneroing og egenandel for utøvere på elite- og rekruttlandslaget.

CRs forslag: STYRKE KVINNESATSINGEN I NORGES ROFORBUND fikk enstemmig ja etter en sterk innledning av FISA-dommer og CR-medlem Grete Stokke. ”Gratulerer med fint vær – i dag satser vi på kvinnene”. Dette var allikevel ikke et forslag som binder styret til konkrete tiltak, men viser at klubbene i Norge står sammen om at endringer må gjøres. Styret uttrykte at det er økonomien som hindrer arbeidet, men at det blir satset like mye på menn og kvinner. Mange kom med viktige argumenter og innvendinger: Hvis man satser like mye på begge kjønn hvordan kan det da ha seg at økonomien setter en stoppe for kvinner og ikke menn? Toppidretten er resultatorientert; de med best resultater får mer økonomisk støtte, dermed har herrene fått mer av ressursene da det er de som står for de beste resultatene. I dag er det ingen kvinnelige roere i Norge som kan matche de aller beste herrene. Men hva med de nest beste? Er egentlig NRs rekruttlag bedre enn Norges beste kvinnelige lag som til nå har stått uten rekruttgruppe? Det er vanskelig å vite når Norges beste kvinnelige roere ikke får muligheten til å vise, erfare og forbedre seg på samme premisser som herrene.

Uansett så må man nå finne ut hvilke tiltak som må til for at kvinner i roing i Norge skal lykkes i fremtiden. Der har styret med Martha Helgeland i spissen kommet med en fremtidsplan for kvinnesatsing som inneholder flere detaljer. Planer for kvinnesatsing er å finne nederst på siden.

Ingen forslag som omhandlet endringer av egenandel ble vedtatt. Samtidig er det budsjettert med mindre egenandel enn tidligere i Roforbundets budsjett for 2016.

Svaret fra styret var som oftest at økonomien hindrer mye, men at viljen er der. Tiden fremover blir spennende i forhold til flere eventuelle sponsorer.

I valget av nytt styre og andre utskiftninger var det vår egen formann Hans Jørgen Arvesen som ble valgt inn som president. Han var ikke den eneste fra klubben som er blitt valgt inn til styret, Peder Strand er nå forbundets visepresident og Marika Erlandsen (NSR/Oslo RK) styresmedlem de to neste årene.

Hans Jørgen takket for tillitten og roste arbeidet til Erling Storm og styret. Han ser frem til å styrke norsk kvinneroing og fortsette arbeidet med å forbedre økonomien i perioden fremover. Vi sier lykke til – vi gleder oss til å se resultatene av ditt og styres arbeid.

Hilde Vagle vår klubbsjef var tilstede hele søndagen og ordnet kaffe og frukt, og ikke minst bord og stoler! Tusen takk!

Roing for jenter NR styre 2015

Kvinnesatsing NR 2015

2 replies on “Tinget 2015 -”Gratulerer med fint vær – i dag satser vi på kvinnene”

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *