Soloddengjengen er ferdig!

Her er Jens sin sluttrapport for dette store prosjektet – les og vær takknemlig:

Til alle Solodden-venner kan vi nå bringe den gledelige melding om at det nye landfestet for robrygga er klart, slik at det igjen er mulig å sette utriggede båter på vannet.

Etter en stor dugnad lørdag 4 juni da topplokket på ca 2,5 kubikkmeter betong ble støpt med innsats av 11 medlemmer og 2 blandemaskiner, har den siste uken gått med til riving av forskaling, finpussing, samt montering av feste for rammen til skrålemmen som forbinder landfestet med robrygga.   Montering av lemmer skjedde på søndag, da to båter med mosjonister ankom sjøveien fra Bygdøy, mens den høytidelige åpning skjedde kl 10.00 i formiddag, da en mannsterk tirsdagsgjeng møtte opp for å ro sesongens første tur i åtter.

Jens og Marianne hadde sørget for rød snor og gyllen saks, og mens tirsdagsgjengen/Strømmeåtteren gjorde honnør med oppreiste årer, ga Jens en kort orientering om prosjektet før han klippet snoren og slapp horden løs!   Straks var det en åtter, en dobbel og to singler på vannet i det aldeles fantastiske sommerværet over en speilblank Vestfjord!

Facts: Det 6 meter og 2,4 meter brede landfestet var delvis dratt på sjøen av isen, og reparasjon var ikke mulig. Arbeidet med å fjerne all gammel betong og fyllsteiner startet 9 april.  På grunn av adkomst og kostnader har alt arbeid blitt gjort manuelt, og med små maskiner.  Totalt har 21 NSR-medlemmer (og et forvillet CR-medlem) nedlagt over 500 timer dugnad.    I overkant av 12 tonn cement, sand og singel har vært trillet inn med 5 operative trillebører fra porten i gjerdet og inn på båtplassen. Flere tonn opphugget betong er også på vei ut porten til deponi.  Bakken opp til porten ble utbedret slik at en herværende kraftig firehjuls-trekker kunne dytte en full-lastet 2 tonns henger helt opp til porten og horisontalt lende, der trillebørene tok over.

De totale materialkostnader beløper seg til i underkant av kr 25.000, som nok er en tiendedel av hva eksterne aktører hadde forlangt. Til gjengjeld er kvaliteten nok blitt atskillig høyere! Klubben har her spart et anselig beløp, og sesongen på Solodden er reddet.

Alt i alt, en fantastisk dugnadsinnsats fra en dedikert gjeng medlemmer med gjennomsnittsalder 65 år (yngste 13, og eldste 89 år)!

Tidligere bulletiner:

Som det har fremgått av den utmerkede hjemmesiden har enda mer utmerkede personer gjort en stor jobb med å reparere brygga på Solodden. Her er siste nytt fra Marianne:

Siste bulletin lørdag 4. juni:
Endelig! Nå er topplokket på bryggefeste støpt! Det gikk unna med 8 mann og et par damer fra mosjonsgruppen, og nå også med Marianos blandemaskin i tillegg til Anders sin, dertil 36 sekker sement samt passe mengder sand og singel.

Samtidig har vi klart å få rydde unna haugen med stein og en god del av den gamle betong. Teltet har fått restene av singel på gulvet og bordene er på plass til første utleie. Nå er det bare å vente på at betongen herder, så blir neste å få på plass bryggelemmene – det nærmer seg en fest med dans på brygga! Men inntil videre må betongen ikke betredes! Det skal gå 7-10 dager fra idag.
På vegne av Soloddenkomiteen,
takk til alle som har møtt opp og bidratt med over 400 dugnadstimer og gjort et fantastisk arbeid som kommer klubben til gode i mange mange år fremover.
Marianne


Lørdag 28.mai møtte 7 sterke mosjons roere opp for å støbe yttermuren på bryggefeste . Ved hjelp av blandemaskine til Anders Formo gikk det rekord kjapt. På 5 timer var støbe-jobben gjort. Onsdag gikk det løs igjen med fantastisk innsats fra 4 mann fra tirsdagsåtteren, ytterligere 650kg sement og et las singels ble kjørt inn, hullet i ringmuren fyllt opp – og vi klarte også å få fyllt den store henger med gamle sement brokker og den lille med den revne forskaling. Det ble også lagt ut armeringsnett og gjort klar til støp av topplokket.
Siste las med sand har blitt hentet på Franzefoss idag og ved samme anledning ble den gamle betong avlevert til Isi. Så her går det unna! Dagene kan nå avsluttes med et frisk bad.

På vegne av dugnadsgjengen
Marianne

 

26. mai 2016 :

Møtte seks fra mosjonsgruppe og tirsdagsåtter som drev med kjøring av pukk og storsand. I dag monteres det armeringsjern og nett så det er klart til å støpe grunnmuren i morgen. Da kommer det 10 stk så det burde gå greit. Følg med! Ny rapport kommer fra Solodden.

8. april 2016: 

Som det vil ha fremgått av tidligere innlegg og bildedokumentasjon har bryggen på Solodden blitt hardt angrepet av isen i vinter. Soloddenkomiteen har kastet seg over saken, og har stått på som de reneste rallere med slegge og redskap. Her er Jens sine ord:

Lørdag 9. april om  morgen kl 09.00 møttes fem brave veteraner med gjennomsnittsalder 69 år på Solodden for å gå løs på det ødelagte landfestet for robrygga med slegger og borhammer. Selve rampen er (dvs var) 6 meter lang og 2,5 meter bred, og ca 90 cm høy ytterst. Det blir ganske mange kilo med stein og betong! Konstruksjonen var sterkt oppsprukket, men dog utrolig seig på visse steder. Marianos tunge Makita borhammer gjorde susen der hvor selv gjentatte slag med tunge slegger viste seg nyttesløse.

Kl 16.00 var det meste av konstruksjonen borte, og et berg av sten og betongrester stablet opp innerst på stranden. Foruten stein dukket det opp inne i steinfyllingen diverse tunge kjettingstumper, jernrør, og en utslitt skosåle!

Nå gjenstår finrydding, snekring av forskaling, støping i flere omganger osv osv. Alle som måtte ha lyst til å bidra bes melde seg! Det blir ikke mulig å ro fra Solodden før nytt landfeste er på plass!

Takk til Solkongen Jens Petter Jensen, Dag Sverdrup-Thygeson, Barry Spradbrow, og sist, men ikke minst: Mariano Sarmiento med sin Makita!

Og – selvsagt stor

takk til Jens!

 

3 replies on “Soloddengjengen er ferdig!

  • Strømmeåtteren v/Per

    Stor heder og ære fortjener Marianne og Jens som i flere uker har bodd på Solodden, samtidig som de har hatt ansvaret for og vært pådrivere i arbeidet med å få reparert brygga. Og – ikke minst – har deltatt direkte i det strevsomme og tunge arbeidet.

    Svar

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *