Vernissage!!

Det var invitert til offisiell åpning av det fullrestaurerte og ombygde treningsrommet på klubben i Huk Avenytirsdag tirsdag 23. august. Og medlemmene kjente sin besøkelsestid: De med lengre medlemskap enn min 10 år har kanskje andre erfaringer, men aldri har jeg sett så mange medlemmer i alle aldre samlet på båtplassen. Noen opptelling ble ikke foretatt, men rundt 100 må det har vært.

Tilstelningen ble ledet av klubben leder, Gunnar Clifford, som ga meget fortjent honnør til de fire som i første rekke har stått for realiseringen av prosjektet: Nito Simonsen, Georg Engebu, Geir Reigstad og Johan Mohr. De har nedlagte et omfattende arbeid med å skaffe midler, avklare behov for søknader og forhandle med leverandører og entreprenører. Arbeidet har hatt en kostnadsramme på ca 1.5 mill kroner som alt er skaffet til veie uten å belaste klubbens ordinære økonomi. Bilder fra åpningen viser at resultatet er blitt strålende, men det fulle inntrykk får en først ved selvsyn. Det er vel verd et besøk.

Etter at fortjente hedersord og blomster var delt ut, fikk Jakob Nordan æren av å klippe snoer som symboliserte at treningsrommet var offisielt åpnet. Deretter ga Georg Engebu en kort omvisning og redegjørelse for tekniske finesser, før det i klassene master, senior og junior ble invitert til konkurranse med 1 min på romaksin og hang-ups. De fremmøtte gikk til oppgaven med adskillig innsats. Av de som gjorde sitt ytterste for rive romaskinene fra hverandre nådde Peder Strand lengst av alle med sine 385 meter på 1 min. I hang-ups konkurransen knivet de veltrente eldre seniorer/yngre master lenge om hvem som var best med resultater mellom 14 og 17 hang-ups, inntil junioren Theodor ødela hele festen med heise seg opp 23 ganger!!

Parallelt med dette serverte klubbsjefen med sine ivrige hjelpere hamburgere fra to tilkjørte griller, mineralvann, kaffe og kaker. Det var kjøpt inn 200 hamburgere og da båtplassen var begynt å tømmes og oppryddingen gjensto, var det bare én igjen!!

23. august var en merkedag og festdag i klubbens historie, men det har vært snubltetråder underveis. Ikke før var arbeidet i gang så fikk klubben beskjed om våre hovedinntektskilde, driveren av festlokalene var konkurs, med tap av leieinntekter og utsikter til ytterligere tap av anseelse og penger ved at berammede selskaper ikke kunne avholdes. Sammen med klubbens leder kaster Marianne og Jens seg rundt slik at klubben selv sto for driften av festlokalene i mai og juni. Det krevde bokstavelig talt arbeid døgnet rundt, samtidig som Marianne og Jens også gjorde en stor innsats med støpning av ny bygge på Solodden. Som en velfortjent påskjønnelse ble de i forbindelse med åpningen av treningsrommet gitt en forhåpentligvis avslappende tur på Telemarkskanalen med overnatting på Dalen hotell!

Treningsrommet er viktig for mange – vis respekt for på verdiene og arbeidet som er lagt ned – og av hensyn til alle medlemmene – ta godt vare på det!

Rosjef Tor-Geir

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *