Du som ror, dette må du lese – og gjøre!

Materiellutvalget håper at alle medlemmer hjelper til med å holde styr på våre båter, og følger opp at klubbens fastsatte rutiner blir fulgt.

Den viktigste teksten finner dere her på klubbens hjemmesider, under fanen Ro-ABC → Bruk av båter. Disse reglene og rutinene er et produkt av mange års erfaringer – de fleste bitre! Materiellutvalget vet at hvis rutinene blir fulgt er det betydelig mindre risiko for skader. Og nei – vi er ikke redde for å bli arbeidsløse. Vedlikeholdsbehovene er store selv uten unødvendige skader

Det er noen helt enkle forhold vi gjerne vil henlede oppmerksomheten mot:

  • Alle båter skal ligge med bauen innover i båthallen. Hvis dere ser på båtene ser dere lett at dekket fremme mot bauen er lengre enn dekket bak stroken. For at det ikke skal bli for mange konflikter med riggere og annet utstyr er det viktig at samtlige båter ligger samme vei. Bauen inn!
  • Alle våre båter har lukkede rom om bord. I hvert fall fremme i bauen og bak mot akterenden; men nyere båter har som regel også lukkede kamre under sleideskinnene. Og i alle disse lukkede rommene er det lufteluker. Disse luftelukene skal være åpne når båtene ligger inne i båthallen. Det er viktig at rommene får mulighet til å tørke. I de gamle båtene av tre vil fuktig, stillestående luft gjøre at treverket råtner. I moderne båter av komposittmaterialer kan vi risikere mugg, som skader båtens byggematerialer. Det er imidlertid viktig at luftelukene åpnes ute på båtplassen, før båtene bæres inn i båthallen. Åpnes luftelukene inne i båthallen vil vann renne ut og ned på båtene som ligger under.
  • De aller fleste av våre båter har swivler med en bøyle på toppen som skrus fast og låser åren til swivelen. Disse swivellåsene skal lukkes og skrus til før båtene legges inn i båthallen. Hvis ikke dette blir gjort risikerer vi at bøylene stikker ut og skader båten som ligger over eller under der vi skal plassere båten.
  • Alle roturer, uansett om det er nybegynnerinstruksjon, racetrening eller mosjonsaktivitet, skal skrives inn i roprotokollene før laget går ut på vannet. Det er normalt stroken som har ansvaret for dette, men under begynnerinstruksjonen må instruktørene følge opp at dette blir gjort. Hvis andre medlemmer kommer for å ro og oppdager at den båten de har planlagt å bruke er ute, må de kunne se av roprotokollene når laget som bruker båten gikk ut og regne seg frem til når de sannsynligvis kommer tilbake til klubben.
    Noen lag ror tilsynelatende ut fra bryggen og kommer aldri tilbake til klubben. Husk at laget – stroken! – også må skrive inn i protokollen når båten er tilbake igjen efter roturen.

Materiellutvalget

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *