St. Hansaften på klubben

Hele 105 NSR medlemmer – gamle og nye – feiret St. Hans på klubbens terrasse.

Rosjefen Caspar Wohlfahrts ide om å feire midsommar på NSR, førte til rene svenske tilstander. Klubbsjef Line Hegge solgte klubbmateriell, og Sult med Christian Stokke Mathisen grillet pølser, koteletter og kylling i massevis. Røyken sto fra grillen!

Nye medlemmer fra NSRs roskoler, både for juniorer og voksne, ble ønsket velkommen til klubben og fikk diplomer for gjennomførte kurs.

Dette var en kjempesuksess som vi håper blir en ny klubbtradisjon!