Klubbkapproingen 2019

NSR Båthus 26.10.2019 kl.1200

0800-1600: NSR Ergo challenge! Dagens beste romaskin tid på 500 m. Bilde på displaytid + deltakers glade, muligens slitte fjes, legges på FB siden til NSR. (Klasser. Jr C H/D, JrB H/D, JrA H/D), Senior H/D, Masters H/D, Ny i NSR H/D) Deltagere i andre deler av verden er også velkommen (fex. Trondheim, Edinburg, New Jersey…)

1200. Åpning Gunnar Clifford NSRs leder. Loddtrekking Nit(r)o challenge

1230. Start Generation challenge (2X). Minimum 15 år mellom roerne.

1300. Kallevigløpet (innrigger)

1330 . Start junior A, B, C challenge med snuing på Jr A (2 ggr) og B (1 gang) (4X mix)

1345 Start NIT(R)O challenge (8+). Se mer info under. 4 plasser i begge 8erne loddes ut til inntekt for ny NSR 8er! Matti Saborowsky og Anna Een Sture vs Nito Simonsen og Krete Koovit

Premieutdeling skjer på Høstfesten!

Påmelding Generation challenge og Kallevig lag til rosjefen@roklubben.no eller 47905629 seinest kl 10 på løpsdagen

Salg av kaker, kaffe og klubbtøy på båtplassen