Høstmøtet 2019

Leder Gunnar Clifford startet møtet med statusoppdatering hva gjaldt klubbhus og andre prosjekter. Leder for Tur- og mosjon, Natasza Sandbu og Rosjef Caspar Wohlfahrt oppsummerte sesongen for hver sin gruppe, og presenterte nye hårete mål for 2020. Kort oppsummert; mye aktivitet i begge gruppene både når det gjelder nye medlemmer og prestasjoner.

REFERAT HØSTMØTET NSR 2019

SAK:     PROTOKOLL FRA NSRs HØSTMØTE 2019

NÅR:    17. OKTOBER 2019

HVOR: KLUBBHUSET HUK AVENY 2B – BODEGAEN

REFERENT: JACOB NORDAN

ANTALL TILSTEDE: 26

 1. Styreleder Gunnar Clifford ønsket velkommen. Innkallingen ble godkjent, likeledes dagsordenen.
 2. Styreleder ble valgt til ordstyrer. Unni Vasaasen og Torgeir Myhrer ble valgt til å undertegne protokollen.
 3. Styreleder orienterte kort fra styret. Det har vært stor aktivitet generelt; juniorene, både gutter og jenter, ble nevnt spesielt. Innsatsen i NM ble fremhevet, likeledes deltakelsen i Roforbundets virksomhet og på landslaget. Klubbens lokaler er pusset opp med bra dugnadsinnsats og baren står for tur. Selskapeligheten drives i Sults regi, det går meget bra og gir gode inntekter. Leie fra de to leilighetene søkes øket. Klubbens hjemmeside er fornyet og vi har fått nettbutikk. Det ble skrytt av jenteroingen i firer og åtter.
 4. Rosjefen, Caspar Wohlfart, åpnet med å fortelle hvor hyggelig han synes vervet er. Sesongen var meget bra og han fremhevet jentesatsningen, herunder lanseringen av rosa trøyer og 35-årsjubileet for jentedeltakelse.

I NM romaskin i Bergen tok klubben ett individuelt gull og tre ganger gull i stafett. Påskesamlingen i Berlin ble nevnt. Totalt ble det 53 vimpler i år. 419 starter ga 74 førsteplasser, 74 andre og 78 tredje, tilsammen 226. Internasjonalt var det deltakelse i Ratzeburg, Henley, U23 VM, EM, Coup de la Jeunesse, Nordisk og Baltic, med mange resultater å være stolt av.

Mål for 2020 er å delta i alle internasjonale regattaer hvor Norges Roforbund sender roere.  Nasjonalt skal vi seire over CR i åpningsregattaen og vi skal ha minst 60 seiersvimpler. Vi skal ta tilbake Emil Mørchs pokal og vi skal vinne samtlige 8+ løp i NM.

Internasjonale mål for 2020 Junior er deltakelse i Baltic, Nordisk og Sorø. Minst en roer til U23 VM og EM. Minst en til U19 VM og til Hamburg Heineken U19 for dem som ikke kommer til U19 VM. Minst to roere i Coupe de la Jeunesse Senior og minimum en, helst tre, til OL. Henley: Minst en seier, helst to. Og det viktigste målet av alle er at vi skal ha det minst like gøy som i 2019.

 • Mosjonssjefen, Natasza Sandbu, fortalte at det var stor pågang, lenge før kurset startet, til årets nybegynnerkurs, og særlig fra kvinner. Flere fortsetter å ro, gjerne ved at de dukker opp etter en rolig sommer. Paråret roing er populært. Et tilbakeblikk på fjorårets kurs, viser at det er en brukbar andel som fortsetter, preget av at en del da går nærmest direkte over til «masterroing».

Av resultater ble nevnt bra oppslutning om distanse-roing, med beste resultater rundt 1000 kilometer og mange rundt det halve. Jevn deltakelse gjennom sommeren, men ro-orienteringen ble litt svakere i år. Bra deltakelse i de tur-regattaene som ble arrangert og i ARO-mila hadde vi med gjester fra Tyskland og England i klubbens båter. Ramberg 8’ern betegnes som en suksess. Noen grupper av roere foretok utenlandsturer og mosjonssjefen oppfordret flere til å gjøre tilsvarende.

Mosjonssjefen vil sørge for treningsopplegg og oppfølging av nybegynnere, sørge for stafettkonkurranser, søke å sette sammen kvinnelag og mix-lag for deltakelse i regattaer, samt evaluere og justere neste sesongs nybegynnerkurs. Alle konstruktive innspill mottas med takk.

Per Bønsnes påpekte viktigheten av at klubben følger opp roerne i overgangen fra junior til senior. Deretter bemerket han at det er synd at racerroerne prioriterer treningen fremfor å delta på Høstmøtet. Det siste ble tilbakevist under henvisning til hvilken kamp det nå er blitt om plass og tid i treningsrommet.

 • Valgkomiteen hadde foreslått følgende:

Masteroppmann:          Kristian Schønberg Christensen (gjenvalg)

Instruksjonssjef:           Eduardo Caetano Reis (ny)

            Begge ble valgt med akklamasjon.

Gunnar Clifford                         Unni Vasaasen                         Torgeir Myhrer             Jacob Nordan

 • Eventuelt. Rosjefen ønsket et vedtak om økning av treneravgiften, men dette ble avvist på formelt grunnlag.

Dag Sverdrup-Thygeson ønsket mere av treningen for juniorer lagt til nærområdet, særlig med tanke på mere bruk av Bestumkilen.

Styreleder og rosjefen minnet om klubbmesterskapet og høstfesten.

Rosjefen har samlet resultatene i et dokument:

Innkalling Høstmøtet 2019

Torsdag 17. oktober kl. 19.00 i Huk aveny 2B

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
 2. Valg av ordstyrer og 2 personer til å undertegne protokollen.
 3. Styrets orientering
  1. Kortfattet status og viktige nyheter
 4. Routvalget
  1. Routvalgets rapport, herunder aktiviteter og resultater i sesongen, samt planer for neste sesong.
 5. Tur og Mosjon
  1. Rapport
 6. Valg
  1. Masteroppmann              1 år
  1. Instruksjonssjef              1 år
 7. Eventuelt.

Det blir lettere servering. Velkommen til alle medlemmer!H

Valgkomiteen innstiller følgende:  

Instruksonssjef:         EDUARDO CAETANO REIS (ny)  

Masteroppmann:      KRISTIAN SCHØNBERG CHRISTENSEN (gjenvalg)  

Begge kandidatene har sagt seg villig.  

Valgkomiteen Jacob W Nordan – Lars B Myrer – Patrick E Sture – Nito Simonsen