Høstmøtet 2019

Leder Gunnar Clifford startet møtet med statusoppdatering hva gjaldt klubbhus og andre prosjekter.

Leder for Tur- og mosjon, Natasza Sandbu og Rosjef Caspar Wohlfahrt oppsummerte sesongen for hver sin gruppe, og presenterte nye hårete mål for 2020. Kort oppsummert; mye aktivitet i begge gruppene både når det gjelder nye medlemmer og prestasjoner.

Rosjefen har samlet resultatene i et dokument:

Under valget ble Eduardo Caetano Reis valgt som ny instruksjonssjef og Kristian Schønberg Christensen ble gjenvalgt som masteroppmann.

Høstmøtet 2019

Torsdag 17. oktober kl. 19.00 i Huk aveny 2B

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
 2. Valg av ordstyrer og 2 personer til å undertegne protokollen.
 3. Styrets orientering
  1. Kortfattet status og viktige nyheter
 4. Routvalget
  1. Routvalgets rapport, herunder aktiviteter og resultater i sesongen, samt planer for neste sesong.
 5. Tur og Mosjon
  1. Rapport
 6. Valg
  1. Masteroppmann              1 år
  1. Instruksjonssjef              1 år
 7. Eventuelt.

Det blir lettere servering. Velkommen til alle medlemmer!H

Valgkomiteen innstiller følgende:  

Instruksonssjef:         EDUARDO CAETANO REIS (ny)  

Masteroppmann:      KRISTIAN SCHØNBERG CHRISTENSEN (gjenvalg)  

Begge kandidatene har sagt seg villig.  

Valgkomiteen Jacob W Nordan – Lars B Myrer – Patrick E Sture – Nito Simonsen