I NSR skal alle med!

NSR ønsker å være en inkluderende klubb hvor alle skal ha anledning til å være med på det aktivitetsnivå som ønskes.  Vi har rekordmange juniorer – i år nærmere 70 aktive.  Vårt inntektsgrunnlag blir ikke større, hvilket medfører at hver enkelt utøver i mindre grad kan støttes økonomisk av klubben.  Vi ønsker å opprettholde vårt gode og brede trenerteam ledet av Matti.  På kommende Årsmøte vil det derfor bli stilet forslag om økt treningsavgift for juniorer i aktiv trening.

Alle skal med! 

Klubbens Styre har derfor åpnet for at familier som føler at økonomien blir en begrensing for barnets aktivitet kan søke om delvis eller helt fritak for klubbens treningsavgift. 

En søknad vil bli behandlet konfidensielt og sendes til leder@roklubben.no.

Styret ser frem til en fortsatt god aktivitet i klubben og en fantastisk rosesong.

Gunnar Clifford

Leder NSR